Yasal Uyarı

Görüntülemekte olduğunuz web sitesi Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’a ait olup kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabidir. Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’ın söz konusu şartlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle işbu web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde her ziyaret edişinizde (bundan sonra ziyaretçi KULLANICI olarak anılacaktır) yasal uyarı bölümünü yeniden gözden geçirmenizi ve yapılmış değişiklikleri dikkate almanızı rica ederiz.

KULLANICI, www.gelinbasidizayn.com, www.haticekasik.com, www.haticekasik.com.tr www.gelinbasiaksesuar.com web sitesini görüntülemekle aşağıda belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 1 : Ticari Markalar

Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve ticari markaların veya web sitesi içeriğinde yer alan diğer yazılı ve görsel materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımı açıkça yasak olup bahsedilen durumlar fikri ve sınai hakların, Türk Ticaret Kanunu’nun ve izinsiz kullanımı yasaklayan sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından kanuni hakların korunması adına her türlü yasal yola müracaat edilecektir.

MADDE 2 : Sitede Yer Alan Bilgilerin Güncelliği

Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yer alan bilgilerin Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’ın herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Aynı şekilde işbu web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı, uygulanabilirliği veya bu sitede yer alan bilgiler kullanılmak sureti ile istenilen sonucun elde edilebileceği konusunda Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’ın herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. KULLANICI, bu web sitesinden 3. maddeye uygun olarak özel amaçları için kullandığı bilgiler nedeni ile uğradığı/uğrayabileceği zararlar için Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

MADDE 3 : Sitede Yer Alan Bilgilerin Kullanılması

Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde bulunan hiçbir bilgi, Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’dan önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir.

MADDE 4 : Sorumlulukların Sınırı

Yukarıda belirtilen sorumsuzluk hallerinin yanı sıra Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn, web sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir. KULLANICI’ nın, bu nedenle uğramış olduğu/olacağı zararlara ilişkin olarak Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’dan herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından, KULLANICI tarafından görüntülenen www.gelinbasidizayn.com, www.haticekasik.com, www.haticekasik.com.tr www.gelinbasiaksesuar.com web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin olarak açıkça ya da zımnen yasal olarak sorumluğunu doğuracak mahiyette herhangi bir garanti verilmemektedir. Başka bir ifade ile, KULLANICI’nın www.gelinbasidizayn.com, www.haticekasik.com, www.haticekasik.com.tr www.gelinbasiaksesuar.com web sitesinden elde ettiği bilgileri kullanması neticesinde, gerek KULLANICI’nın gerekse 3. şahısların uğrayacağı maddi veya manevi zararlardan Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğu KULLANICI tarafından kabul edilmiştir.

MADDE 5 : Kullanıcı Tarafından Yapılan Öneriler

KULLANICI tarafından Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’a gönderilecek mesajlar, e-mailler vb. lerde yer alan bilgiler, Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından kullanılabilecektir.

KULLANICI, bu tür mesajlar, e-mailler vb.lerde yer alan fikirlerin, buluşların, tasarıların, ürün veya hizmetlerin üretim ve/veya pazarlanması gibi fakat burada sayılanlarla sınırlı olmayan nitelikteki bilgilerin Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından herhangi bir amaç için kullanılabileceğini, derlenerek herhangi bir kısıtlama olmaksızın üçüncü şahıslara sunulabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Başka bir ifade ile, KULLANICI yukarıda sayıldığı şekilde Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’a vermiş olduğu bilgilerin Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından gizli bilgi olarak kabul edilmeyeceğini, Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’ın söz konusu bilgilerin kullanılması noktasında sınırsız yetkiye sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI tarafından www.gelinbasidizayn.com, www.haticekasik.com, www.haticekasik.com.tr www.gelinbasiaksesuar.com web sitesinde kullanılmak üzere gönderilmiş olan içeriklerden, görsel materyallerden Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından uygun görülerek site içeriğine dahil edilmiş olanların, Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından önceden bilgilendirme yapılmaksızın site içeriğinden çıkarılması, herhangi bir kopyası saklanmaksızın tamamen silinmesi hakkı saklıdır

MADDE 6 : Linkler

Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından www.gelinbasidizayn.com, www.haticekasik.com, www.haticekasik.com.tr www.gelinbasiaksesuar.com web sitesi üzerinden başka web sitelerine, kişisel sayfalara linkler verilmiş olabilir. Ancak, bu durum kesinlikle sitede linkleri verilen web sitelerindeki veya kişisel sayfalardaki görüş ve önerilerin Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından da kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn linklerini vermiş olduğu web sitelerinde veya kişisel sitelerde yer alan bilgilerin KULLANICI tarafından ön izin alınmaksızın kullanılma hakkına sahip olunduğu yönünde bir taahhütte de bulunmamakta olup kullanılmadan önce ilgili web sitesinin sahibi gerçek veya tüzel kişiden izin alınması gerekmektedir.

Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından www.gelinbasidizayn.com, www.haticekasik.com, www.haticekasik.com.tr www.gelinbasiaksesuar.com web sitesinde yer alan linklerle mutlaka ilgili sitelere ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı vb. her ne nam altında olursa olsun Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’ın sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Söz konusu linkler, Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından tarafından KULANICI’ya kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından’ın; KULLANICI tarafından bu şekilde erişim sağlanan site içerikleri nedeni ile KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayacağı gerek maddi gerekse manevi zararlar nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Bu linkler vasıtası ile ulaşılan sitelere ilişkin tüm riskler KULLANICI’ya aittir.

MADDE 7 : Türkiye Dışından Erişim

www.gelinbasidizayn.com, www.haticekasik.com, www.haticekasik.com.tr www.gelinbasiaksesuar.com web sitesine Türkiye dışından erişmekte iseniz sitede yer alan ürünlerin erişim sağladığınız ülkede aynı boyut ve şartlarda mevcut olduğu konusunda Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Başka bir ifade ile, bu web sitesinde yer alan ürünler erişim sağladığınız ülkede bulunmayacağı gibi bulundukları ülkeye bağlı olarak da farklı ambalaj boyutuna, farklı görselliğe, farklı harf gruplarına, farklı puntolara sahip olabilecektir.

MADDE 8 : Genel Uyarılar

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilginin, ilgili olduğu belli bir sorunla veya konu ile ilgili olarak herhangi bir şekilde harekete geçmeden, çözüm önerisini uygulamaya sokmadan önce gereken vasıfları haiz bir sağlık uzmanına danışılması, gereken tetkik ve tahlillerin yaptırılması gerekmektedir. Bu hususa riayet edilmemesi halinde Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi bu hususa riayet edilmiş olsa dahi Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.

MADDE 9 : Yazılım İndirilmesi

www.gelinbasidizayn.com, www.haticekasik.com, www.haticekasik.com.tr www.gelinbasiaksesuar.com web sitesinden indirilecek yazılımların virüs kontrolünden geçirilmesi ve KULLANICI’nın yükleyeceği bilgisayara uygunluğunun sağlanması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu nedenle KULLANICI’nın herhangi bir zarara uğraması veya bilgisayara uygunluğunu sağlamak için çeşitli harcamalar yapmak zorunda kalması halinde Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmadığı KULLANICI tarafından kabul edilmektedir.

MADDE 10 : Uygulanacak Hukuk

Bu sitenin kullanılması nedeni ile açılacak dava ve başlatılacak icra takiplerinde Türk Hukuku uygulanacak olup çıkan uyuşmazlıkların halli noktasında İSTANBUL mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 11 : İletişim Bilgileri

Site içeriği hakkında herhangi bir öneride bulunmak vb. herhangi bir konudaki görüş ve önerilerinizi Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn ile paylaşmak için KULLANICI tarafından info@gelinbasidizayn.com.tr adresine e-mail gönderilebilir. Ancak, bu durum KULLANICI tarafından gönderilen e-maile Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn tarafından mutlaka cevap verileceği şeklinde yorumlanamayacaktır. Ayrıca, KULLANICI tarafından yapılan önerilerin veya KULLANICI’nın kişisel bilgilerinin 3. şahısların eline herhangi bir şekilde geçmesi halinde Hatice Kaşık Gelin Başı Dizayn’ye her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek, KULLANICI tarafından uğradığı veya uğrayacağı zararlar için gerek maddi gerekse manevi herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

KULLANICI, www.gelinbasidizayn.com, www.haticekasik.com, www.haticekasik.com.tr www.gelinbasiaksesuar.com web sitesine girmekle işbu yasal uyarıyı okumuş olsun yada olmasın yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.